ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีกระบวนการทำงานอย่างไร

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีกระบวนการทำงานอย่างไร

ปั๊ม น้ำ โซ ล่า เซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มสูบน้ำประปา หรือชลประทาน ทำให้สามารถจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ใช้สูบน้ำจากบ่อน้ำหรือบ่อบาดาล โดยมีเซลล์แสงอาทิตย์ ที่คอยรับพลังงาน เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า คุณเคยสงสัยไหมว่าปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีระบบการทำงานอย่างไร

เครื่องปั๊ม คือ อุปกรณ์ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งกำเนิดไปยังของเหลว ส่งผลให้ของเหลวเกิดการเคลื่อนที่ จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง หรือตำแหน่งที่อยู่สูงกว่า ตลอดจนระยะทางที่ไกลกว่าด้วย รู้หรือไม่ว่า การผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านเซลล์แสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ ที่ใช้ธาตุซีลีเนียม ถูกคิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2426 โดย Charles Fritts

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีระบบการทำงาน ดังต่อไปนี้

  • โซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าในตอนกลางวัน เมื่อมีแสงแดด และป้อนไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อสูบน้ำในตอนกลางวันหรือเก็บน้ำสู่ถังเก็บที่ได้เตรียมไว้
  • ในกรณีที่การติดตั้งมีไฟฟ้า จากการไฟฟ้า ช่วงตอนกลางคืน จะมีการสลับการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแทน
  • ในช่วงตอนกลางคืน หากมีแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากตอนกลางวันจะถูกเก็บเข้าไปสะสมในแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายไฟหรือใช้กับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในตอนกลางคืน

ทั้งหมดนี้ คือ คอนเซปต์การทำงานในขั้นพื้นฐานของระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ หอยโข่ง , ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไดโว, ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบปั๊มชัก + มอเตอร์ DC และ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบปั๊มเมอส หรือปั๊มบาดาล โดยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แต่ละชนิด ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องศึกษาและเลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ก็มีหลายขนาดเช่นเดียวกัน ข้อควรคำนึงถึงในการใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ต้องเลือกให้เหมาะสม เช่น ประเภทของน้ำ คือตัวกำหนดการเลือกปั๊มน้ำ และต้องคำนวณระยะทางจากแหล่งน้ำไปยังจุดกักเก็บด้วย ดูว่าสเปคของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แต่ละตัว มีความสามารถดูดลึกเท่าไหร่ สิ่งสำคัญจะต้องคำนวนปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมง ยกตัวอย่าง หากต้องการน้ำชั่วโมงละ 2 คิว ก็ควรเลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่สามารถสูบน้ำได้มากกว่า 2 คิวต่อชั่วโมงนั่นเอง